opc_loader

2C PU lijm

2C PU lijm voor verlijmen van de PVC vloertegel op de bestaande ondervloer

Gebruik de 2C PU lijm om de PVC vloertegels op de bestaande ondervloer te verlijmen. 

inhoud 6,9kg
verbruik afhankelijk van de toepassing ca 600g per m2
gereedschap lijmkam

66,40
Prijs incl. btw: 80,34

Controle van de ondergrond

Vóór het verleggen moet de ondergrond gecontroleerd worden zoals voorgeschreven in de norm DIN 18365 en/of volgens de geldende nationale voorschriften.

De ondervloer moet onder meer bestand zijn tegen druk en rek, vrij van scheuren,blijvend droog, vlak, vodoende stevig aan de oppervlakte, stofvrij en mag geen resten vertonen van hechtingwerende lagen, steengruis etc. Verder moet beoordeeld worden op porositeit en voldoende ruwheid van het oppervlak. Bij cement-(giet)dekvloeren als bij calciumsulfaat-(giet) dekvloeren moet nagegaan worden of deze voldoende zuigend zijn en droog. Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid als ook de temperatuur van de ondervloer moeten gecontroleerd worden.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbereiding van de ondervloer is belangrijk om zeker te stellen dat deze klaar is voor de legwerken, d.w.z. absoluut stofvrij, stevig, voldoende ruw, waar nodig zuigend, vlak, blijvend droog en zonder scheuren. Om dit te bewerken kunnen voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn (vegen, stofzuigen, borstelen met borstelmachine, afschuren of aanschuren, affrezen, kogelstralen), afhankelijk van de soort ondervloer en de toestand ervan. Scheuren en voegen, behalve rand-uitzetvoegen en andere bouwconstructievoegen, moeten middels STAUF-Giethars en de bijbehorende haken blijvend gesloten worden. Gaten en instulpingen kunnen met een vormvast egalisatieproduct van Stauf gevuld worden.

Voorverleggen van vloerbedekking zijn de professioneel voorbereide ondervloeren in de regel met een geschikte STAUF egaline te egaliseren. Op geëgaliseerde ondergonden niet meer voorstrijken.

Vermengen van de componenten

Beide componenten vóór gebruik op temperatuur brengen van ca 20°C. Kunststofverpakkingen: de uitharder Nr. 10 uit de plastic fles volledig legen in de emmer die de harscomponent bevat. Mengen van de beide componenten: met de boormachine of een ander elektrisch roerapparaat zolang roeren tot een uniforme kleur zichtbaar is (duurt minimaal 2 minuten). Een volledige vermenging in het bereik van bodem en wand is noodzakelijk. Steeds de totale hoeveelheid van beide componenten goed roerend vermengen; alleen dan wordt de juiste mengverhouding bereikt.

Verwerkingstijd na openen verpakking

Samenhangend met het legwerk dienen ook de aanwijzingen van de vloerfabrikant in acht genomen te worden.


Lijm met een geschikt gereedschap op de ondergrond aanbrengen, puddelvorming of lijmnesten vermijden.

Let op volledig bedekking van de achterzijde van de vloerbedekking (volvlaksverlijming)!

Luchtbellen door aandrukken, indien nodig met kurkplank, vermijden.

Na 15-30 minuten de vloerbedekking nogmaals krachtig aandrukken of aanwalsen.

Randen en kopse einden van de vloerbedekking met sterke spanning voor het leggen tegenbuigen.

Vloerbedekking direct leggen en stevig aandrukken.

Let op de verwerkingstijd van de lijm.

Belastbaarheid

Belastbaar na 24 uur.

Voegen na tenminste 48 uur lassen.

hechtingsgrens

Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks-en ontwikkelingswerk. Hierdoor ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.

2C PU lijm heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
2C PU lijm


Aanbevolen artikelen:

Alternatieve artikelen:

Laatst bekeken items
66,40